Ως φίλη χώρα και εταίρος των Μικρών Νησιωτικών Αναπτυσσόμενων Κρατών (SIDS), η Ελλάδα δια της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της στα Ηνωμένα Έθνη συμμετείχε στην παρουσίαση της Έκθεσης για το «Ψηφιακό Μέλλον των χωρών SIDS». Η Έκθεση είναι είναι ένας...

Διαβάστε Περισσότερα