Η Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, τότε και τώρα

Η Ελλάδα έχει αποτελέσει μέλος – εκ των μη-μόνιμων – του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών δύο φορές στο παρελθόν,  τη διετία 1952-1953 και τη διετία 2005-2006. Σήμερα, διεκδικεί την τρίτη συμμετοχή της στο όργανο των Ηνωμένων Εθνών, για την περίοδο 2025-2026. Οι εκλογές θα λάβουν χώρα τον Ιούνιο του 2024, στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού.

Η συμμετοχή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το όργανο του Οργανισμού με αρμοδιότητα «τη  διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας», ισοδυναμεί με αύξηση τους κύρους και της επιρροής κάθε χώρας στις παγκόσμιες εξελίξεις. Ταυτόχρονα, όμως συνοδεύεται από μεγάλη ευθύνη.

Με πυξίδα τα τρία Δ του λογότυπου της ελληνικής υποψηφιότητας, σκοπός μας θα είναι η διεξαγωγή ανοικτού Διαλόγου με κάθε ενδιαφερόμενο μέλος, για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Εργαλείο μας, η Διπλωματία για τη γεφύρωση των διαφορών και την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτών συμβιβασμών. Όραμά μας, η Δημοκρατία, με την έννοια της πραγματικής λαϊκής κυριαρχίας, με σεβασμό στα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τη βούληση των λαών.

Όπως και στις προηγούμενες θητείες της χώρας μας, έτσι και στην προσεχή, θα πορευτούμε με βάση τις αρχές της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας: αφοσίωση στην ειρήνη, σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας και ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας ανάμεσα στους λαούς της Γης.

Στην προηγούμενη θητεία της Ελλάδας, τα μέλη του Συμβουλίου μας εμπιστεύθηκαν την Προεδρία δύο σημαντικών Επιτροπών Κυρώσεων, της Επιτροπής για την Ακτή Ελεφαντοστού και της Επιτροπής για το Σουδάν, καθώς και την Προεδρία της Ομάδας Εργασίας για τα Γενικά Θέματα Κυρώσεων. Είχαμε επίσης την Αντιπροεδρία της Επιτροπής Κατά της Τρομοκρατίας.

Στην επόμενη θητεία μας, με βάση τις 6 προτεραιότητες που έχουμε θέσει και σε στενή συνεργασία με τα άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, επιδιώκουμε να εστιάσουμε σε ασταθείς περιοχές, προσπαθώντας να επεξεργαστούμε μακροχρόνιες λύσεις που θα προστατεύουν την ασφάλεια των λαών και θα παρέχουν τις συνθήκες για βιώσιμη ειρήνη και ανάπτυξη, ανταποκρινόμενοι στις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις, όπως το κλίμα και η ασφάλεια. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην ειρήνη και ασφάλεια αλλά και στην προστασία των παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας της υποψηφιότητάς μας, πραγματοποιούμε συναντήσεις  με όλα τα μέλη του Οργανισμού, ανταλλάσσοντας ιδέες και προβληματισμούς, και συμμετέχουμε ενεργά σε διεθνείς και περιφερειακές διασκέψεις. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι η απόλυτη ταύτιση με τις προτεραιότητες της ελληνικής υποψηφιότητας. Παράλληλα, γινόμαστε δέκτες του αιτήματος της πλήρους εφαρμογής των κανόνων του διεθνούς δικαίου στα ζητήματα ειρήνης και ασφάλειας, καθώς και του αιτήματος για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Οργανισμού.

Στη διαδικασία αυτή, σημαντικός είναι και ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών. Πιστεύουμε ότι η συνεισφορά των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων είναι ουσιαστική και σκοπεύουμε, σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας, να έχουμε συχνή ανταλλαγή απόψεων και ιδεών.