Παιδιά και Κλιματική Κρίση- Απαιτείται δράση!

Ιούλ 1, 2024 | Νέα

Δύο από τις έξι κυριότερες προτεραιότητες της ελληνικής θητείας στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατά τα έτη 2025/26 θα είναι η εντατικοποίηση των προσπαθειών για την προστασία των παιδιών και η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Πρόκειται για ζητήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά, ωστόσο, όπως συμβαίνει συχνά με τις πολύπλοκες προκλήσεις του σύγχρονου κόσμου μας, αλληλεπιδρούν.

Ως αποτέλεσμα, η τριπλή πλανητική κρίση της κλιματικής αλλαγής, της ρύπανσης του περιβάλλοντος και της απώλειας της βιοποικιλότητας έχει δημιουργήσει επισφάλεια για πολλά παιδιά στον κόσμο, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, θέτοντας σε κίνδυνο τους ήδη ευάλωτους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΣΒΑ). Από την άποψη αυτή, η αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής τίθεται εκ νέου στο προσκήνιο.

Την 1η Ιουλίου, η Ελληνική Αντιπροσωπεία συμμετείχε στην συνάντηση της Ομάδας Φίλων «Παιδιά και Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» στο πλαίσιο της UNICEF, με κύρια θεματική την επιτάχυνση της προόδου του Στόχου 2 (Μηδενική πείνα) και 13 (Δράση για το Κλίμα). Η Ομάδα συστάθηκε το 2015, με στόχο να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα και η ευημερία των παιδιών παραμένουν στο επίκεντρο των διακυβερνητικών συζητήσεων και της λήψης αποφάσεων, με την UNICEF να συνδράμει ως Γραμματεία του οργάνου. Τον Απρίλιο του 2024, 69 μέλη της Ομάδας εξέδωσαν κοινή δήλωση, η οποία τόνισε τη σημασία του προσδιορισμού νέων τρόπων χρηματοδότησης προγραμμάτων. Η δήλωση ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις να επιδοθούν στη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη και να επενδύσουν στην προσπάθεια εξυγείανσης των οικονομιών.