«Όλα για την υγεία μας, υγεία για ΄όλους μας»- Πιάνουμε τον παλμό

Μάι 30, 2024 | Νέα

Η 77η Διεθνής Συνέλευση για την Υγεία υπό τον Παγκόμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) πραγματοποιείται στη Γενεύη της Ελβετίας από τις 27 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου. Το σύνθημα της φετινής Συνέλευσης είναι «Όλα για την υγεία μας και υγεία για όλους μας».

Η Ελλάδα τοποθετήθηκε επί τους θέματος, με ειδική παρέμβαση στις 28 Μαΐου, ενώ συμμετείχε ενεργά στις συζητήσεις γύρω από το ζητούμενο της καθολικής υγειονομικής κάλυψης. Ταυτόχρονα, η χώρα μας τάχθηκε υπέρ της οριστικοποίησης της συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την πρόληψη, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των πανδημιών.

Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερη απόδοση με μικρότερο κόστος. Τα εργαλεία αυτά τίθενται στην υπηρεσία της «ενιαίας πολιτικής υγείας», μίας νέας δηλαδή προσέγγισης, σύμφωνα με την οποία, πολλοί και διαφορετικοί μεταξύ τους τομείς πολιτικής «επικοινωνούν» και «συνεργάζονται» προκειμένου η περίθαλψη να αναβαθμιστεί τόσο κάθετα όσο και οριζόντια.

Στο πλαίσιο αυτό, η ψηφιακή μετάβαση θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία του εγχειρήματος, ιδίως στο στάδιο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι κατ’ οίκον υπηρεσίες που παρέχονται σε ευάλωτους πληθυσμούς, μέσω κινητών μονάδων, ενισχύοντας έτσι την πρόληψη. Το πρόγραμμα που εφαρμόστηκε πρόσφατα για τον προκαταρκτικό έλεγχο του καρκίνου του μαστού εκτιμάται ότι έσωσε τη ζωή 20.000 γυναικών και αυτός ο αριθμός αφορά την εκτίμηση μόνο των τελευταίων δύο ετών. Επιπλέον, ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος είναι ότι εξοικονομήθηκαν πολύτιμοι χρηματικοί πόροι που μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εντός του εθνικού συστήματος υγείας.