Μήνυμα Υπουργού Εξωτερικών για την ιστοσελίδα της υποψηφιότητας της Ελλάδας σε ΣΑΗΕ

Σεπ 4, 2023 | Νέα

Με μεγάλη ικανοποίηση ανακοινώνω, σήμερα, την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας της υποψηφιότητας της Ελλάδος, ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025- 2026.

Η χώρα μας αποτελεί βασικό πυλώνα σταθερότητας και δημοκρατίας τόσο στην περιοχή των Βαλκανίων, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Κινούμενη διαχρονικά με απόλυτο σεβασμό στις αρχές τους Διεθνούς Δικαίου, η Ελλάδα συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για έναν κόσμο δίκαιο και ειρηνικό, ενώ βρίσκεται σταθερά στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων, όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο αυτό, δεν είναι τυχαία η επιλογή του βασικού συνθήματος της ελληνικής υποψηφιότητας, τα 3Δ «Διάλογος, Διπλωματία, Δημοκρατία». Οι τρείς αυτές έννοιες, οι οποίες αποτελούν τις θεμελιώδεις βάσεις για την ορθή λειτουργία του οικοδομήματος των διεθνών σχέσεων, πρόκειται να αποτελέσουν το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτύξουμε τις επιμέρους δράσεις μας όταν εκλεγούμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Οι δράσεις αυτές θα επικεντρωθούν σε βασικούς τομείς των διεθνών σχέσεων όπως α) ειρηνική επίλυση διαφορών, β) σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και των κανόνων και αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών γ) Γυναίκες, Ειρήνη και  Ασφάλεια (WPS), δ) Κλιματική Αλλαγή και Ασφάλεια ε) παιδιά και ένοπλες συγκρούσεις και στ) ασφάλεια στη θάλασσα.

Η νέα ιστοσελίδα, έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να ανατρέξει ανά πάσα στιγμή και με ιδιαίτερη ευκολία στις σημαντικότερες ειδήσεις αναφορικά με την πορεία της ελληνικής υποψηφιότητας. Αποτελεί, δε, ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη του βασικού στόχου που δεν είναι άλλος από την εκλογή της χώρας μας στο ΣΑΗΕ, μετά από 20 χρόνια. Πρόκειται για έναν εθνικό στόχο, η επίτευξη του οποίου προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια, καθώς και αρμονική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, προκειμένου να συνδράμουμε όλοι μαζί για την περαιτέρω ενίσχυση της φωνής και της θέσεως της Ελλάδος στο διεθνές στερέωμα.