Διεθνής Ημέρα για την Εκπαίδευση- Είναι θέμα παιδείας!

Ιαν 24, 2024 | Νέα

Το 2018, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξε την 24η Ιανουαρίου κάθε έτους ως Διεθνή Ημέρα για την Εκπαίδευση, με σκοπό την ανάδειξη της συμβολής της εκπαίδευσης στην ειρήνη και την ανάπτυξη.

Η Ελλάδα αποτελεί έναν σταθερό και μακροχρόνιο υποστηρικτή του 4ου Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG 4) για την Ποιοτική Εκπαίδευση και πρόσφατα συμμετείχε στη συνεδρίαση της Ομάδας Φίλων για την Εκπαίδευση και τη Δια βίου Μάθηση, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη. Χαιρετίζοντας τις εργασίες της Ομάδας, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Η.Ε. επεχείρησε έναν σύντομο απολογισμό της προόδου που έχει σημειωθεί από το 2022, χρονιά κατά την οποία η Ελλάδα μαζί με άλλες χώρες συμμετείχε στη Διεθνή Διάσκεψη για τον Μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης. Παράλληλα, συμφωνήθηκε πως μαζί με άλλες χώρες, η Ελλάδα προτίθεται να προάγει το ζήτημα της εκπαίδευσης στο πλαίσιο συζήτησης που θα διαμορφωθεί κατά τη Διεθνή Διάσκεψη για το Μέλλον, που αναμένεται να λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διάσταση που αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εργαλείων της εκπαίδευσης.