Τεχνητή Νοημοσύνη για Βιώσιμη Ανάπτυξη -Η Ελλάδα στη νεοσύστατη Ομάδα

Ιούν 22, 2024 | Νέα

Στις 22 Ιουνίου, η Ελληνική Αποστολή στα Ηνωμένα Έθνη συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση της νεοσύστατης Ομάδας Φίλων «Τεχνητή Νοημοσύνη για Βιώσιμη Ανάπτυξη», που συστήθηκε με πρωτοβουλία της Μόνιμης Αντιπροσωπείας των Η.Π.Α. σε συνεργασία με τη ΜΑ Μαρόκου.

Η προσπάθεια γίνεται στον απόηχο της υιοθέτησης ενός εμβληματικού ψηφίσματος από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Μάρτιο τ.ε., που υποστηρίχθηκε από πάνω από 120 χώρες και που αφορά στην προώθηση ασφαλών και αξιόπιστων εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο την προαγωγή της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Πρόκειται για απόφαση με ισχυρό συμβολισμό καθώς καταδεικνύει την ομόνοια των κρατών μελών σχετικά με την σημασία που αποδίδεται στην Τ.Ν., ως εργαλείο επίτευξης του άθλου της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Ελλάδα προσδοκά ότι η Ομάδα θα αποτελέσει εφαλτήριο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών επί του θέματος. Προσδοκά ακόμα ότι μέσα από τη συζήτηση που θα εξελιχθεί οι χώρες θα βελτιώσουν τις ψηφιακές του δεξιότητες, θα ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες, αλλά θα προβληματιστούν επίσης και για την διευθέτηση κομβικών ζητημάτων όπως το ρυθμιστικό πλαίσιο και η πρόκληση της συμπερίληψης.

Ελληνική Δημοκρατία -Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού: Τα ενδεχόμενα μέλλοντα της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα