Η Ατζέντα "Γυναίκες, Ειρήνη & Ασφάλεια" είναι ένα πλαίσιο πολιτικής που αναγνωρίζει ότι οι γυναίκες επιβάλλεται να έχουν κομβικό ρόλο σε όλες τις προσπάθειες για την επίτευξη βιώσιμων λύσεων στον τομέα της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και...

Διαβάστε Περισσότερα