Το μέλλον της τρίτης ηλικίας- Προστατεύοντας ένα έργο ζωής

Μάι 20, 2024 | Νέα

Η 14η Σύνοδος Διαρκούς Ομάδας Εργασίας για τα Δικαιώματα των Ηλικιωμένων πραγματοποιείται στην έδρα του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη, από τις 20 έως τις 24 Μαΐου. Συστάθηκε για πρώτη φορά το 2010 με σκοπό την προώθηση της απαραίτητης προστασίας των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας της τρίτης ηλικίας.

Σύμφωνα με την έκθεση του Τμήματος Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών, ο πληθυσμός ηλικίας άνω των 60 ετών θα αυξηθεί σε περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια το 2050, αντιπροσωπεύοντας το 22% του παγκόσμιου πληθυσμού. Στην ευρωπαϊκή ήπειρο, οι άνθρωποι ζουν όλο και πιο υγιεινά και αυτό οδηγεί στην άνοδο του ορίου ζωής τους. Το 2023, ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπολογίστηκε στα 448,8 εκατομμύρια άτομα και πάνω από το ένα πέμπτο (21,3 %) αυτού του πληθυσμού είναι ηλικίας 65 ετών και άνω.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις της αύξησης του ηλιακού ορίου έχουν γίνει σταδιακά ολο΄ενα και πιο σαφείς. Όπως πολλά άλλα κράτη, έτσι και η Ελλάδα αναθεωρεί και βελτιώνει τις πολιτικές της για την προστασία των ηλικιωμένων, καθώς ο αυξανόμενος αριθμός τους υποδηλώνει ότι η ποιότητα των δικαιωμάτων τους μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.

Συμμετέχοντας ενεργά στις εργασίες της 16ης Συνόδου, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη παρουσίασε τις τελευταίες εθνικές πολιτικές που εστιάζουν στη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης των ηλικιωμένων, καθώς και στην ουσιαστική συμμετοχή αυτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.