Το ΣΑ για τον ρόλο των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες: Ο λόγος στην Ελλάδα

Μαρ 14, 2024 | Νέα

Η 68η ετήσια συνεδρίαση της “Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Θέση των Γυναικών” λαμβάνει χώρα στη Νέα Υόρκη από τις 11 έως τις 22 Μαρτίου. Πρόκειται για την πολυπληθέστερη συνάντηση του ΟΗΕ για θέματα ενδυνάμωσης της θέσης των γυναικών και εφέτος, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στον άξονα με τίτλο: “Επιταχύνοντας την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών μέσα από παρεμβάσεις κατά της φτώχειας, καθώς και μέσα από την χρηματοδότηση πρωτοβουλιών με έμφυλο προσανατολισμό”.

Στις 13 Μαρτίου, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών φιλοξένησε την ανοιχτή συζήτηση με θέμα: “Προωθώντας την αποτροπή συγκρούσεων- Ενδυναμώνουμε τον ρόλο των Γυναικών και των Κοριτσιών στη διαδικασία οικοδόμησης και διατήρησης της Ειρήνης”. Η ελληνική πολιτεία εκπροσωπήθηκε από την Υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, κα Μαρία Κεφαλά, η οποία εκφώνησε ομιλία ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, κατά την ανοιχτή συζήτηση. Η Υφυπουργός έδωσε έμφαση στις ελληνικές πρωτοβουλίες επί του θέματος, ενώ τόνισε την σημασία ανάληψης της πρωτοβουλίας από πλευράς Ελλάδας για την υιοθέτηση του πρώτου Εθνικού Σχεδίου για την εφαρμογή των στόχων της Ατζέντας με θέμα τις “Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια”.

Ως συμβαλλόμενο μέλος σε όλες τις μείζονος σημασίας διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Ελλάδα προτάσσει το ζήτημα της ισότητας των φύλων, εν προκειμένων με έμφαση στην ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στον μηχανισμό λήψης αποφάσεων για ειρηνευτικούς σκοπούς. Ως υποψήφιο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα θεωρεί ότι η αναβάθμιση της θέσης των γυναικών επί του θέματος αποτελεί εγγύηση τόσο της επίτευξης όσο και της σταθερ΄ότητας της ειρήνης.