Παιδιά και Εκφοβισμός στον Κυβερνοχώρο- Μία νέα πρόκληση

Σεπ 28, 2023 | Νέα

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη Γενεύη συμμετέχει στη συζήτηση αναφορικά με ένα νέο πιεστικό ζήτημα που αφορά τα παιδιά και τους ανήλικους.

Η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη Γενεύη, σε συνεργασία με τις Μόνιμες Αντιπροσωπείες των χωρών του Ισραήλ, της Αργεντινής και της Γερμανίας συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα την προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του εκφοβισμού εντός του κυβερνοχώρου, καθώς και πάσης φύσεως βίας που επιβάλλεται στο Διαδίκτυο εναντίον της ευαίσθητης αυτής κοινωνικής κατηγορίας.

Η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών καθώς και την εξάλειψη κάθε μορφής βίας και κακοποίησης εναντίον τους, ειδικά σε περιόδους σύγκρουσης, αλλά και πέραν αυτών των ειδικών συνθηκών. Ως εκ τούτου, με γνώμονα πάντα τα σχετικά διεθνή πρότυπα και κανόνες, η Ελλάδα ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών θα συνεχίσει να ενσωματώνει και να προωθεί ενεργά τις αρχές του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, της αποφυγής διάκρισης του, καθώς και της αποτροπής βλάβης των δικαιωμάτων του.