Μικρά Νησιωτικά Κράτη – Η Ελλάδα συνεισφέρει στις αναπτυξιακές λύσεις

Ιαν 22, 2024 | Νέα

Η πρώτη συνεδρία της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής σχετικά με την 4η Διεθνή Διάσκεψη για την Αναπτυξιακή Πολιτική των Μικρών Νησιωτικών Κρατών (SIDS 4) λαμβάνει χώρα στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, από τις 22 έως τις 26 Ιανουαρίου. Τα μικρά νησιωτικά κράτη βρίσκονται ήδη αντιμέτωπα με πολλές προκλήσεις και η 4η Διεθνής Διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί τον Μ΄΄άιο, στην Αντίγουα και Μπαρμπούντα, στην Καραϊβική, αποσκοπεί στο να προσφέρει στα κράτη αυτά την ευκαιρία να διαβουλευθούν σχετικά με την υιοθέτηση λύσεων που να εξασφαλίζουν βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία.

Η Ελληνική Δημοκρατία στηρίζει σθεναρά την προσπάθεια των χωρών αυτών να ανταποκριθούν στις πολυεπίπεδες προκλήσεις, ενώ αναγνωρίζει την ανάγκη για ανάληψη ουσιαστικής δράσης προκειμένου να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη ανάπτυξη. Η Ελλάδα, δια της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της στα Ηνωμένα Έθνη συμμετείχε στις εργασίες τις Επιτροπής και τοποθετήθηκε επί του θέματος, τονίζοντας την κρισιμότητα του συντονισμού των συλλογικών προσπαθειών προκειμένου τα έθνη αυτά να επιτύχουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και μάλιστα, οι λύσεις να εξευρεθούν εντός του Φόρουμ της Διάσκεψης SIDS 4.

Περισσότερα για τη 4η Διάσκεψη S.I.D.S.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει θέσει τα ζητήματα της θαλάσσιας ασφάλειας και των προκλήσεων που εκπορεύονται από την κλιματική κρίση, σε υψηλή προτεραιότητα, τόσο εντός του πλαισίου εγχώριας πολιτικής, όσο και εντός του πλαισίου της υποψηφιότητας της για το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τη διετία 2025/26. Ως νησιωτικό κράτος, η Ελλάδα ενδιαφέρεται και εργάζεται υπέρ των καθαρών και ασφαλών θαλασσών, τόσο αναφορικά με την οικολογική διάσταση του θέματος, όσο και αναφορικά με την διάσταση της οικονομίας και του κοινωνικού οικοσυστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας θα φιλοξενήσει τον Απρίλιο την 9η Διεθνή Διάσκεψη για την προστασία των θαλασσών και ωκεανών “Our Ocean Conference,” η οποία φιλοδοξεί να προσφέρει απτές λύσεις στα πιεστικά ζητήματα της θαλάσσιας προστασίας και ασφάλειας.

Περισσότερα για τηn 9η Διάσκεψη Our Ocean Conference.