Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη: Ζητούμενο η Βιώσιμη Ανάπτυξη

Μάι 29, 2024 | Νέα

Η 4η Διεθνής Διάσκεψη για τα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη (SIDS4) πραγματοποιείται από τις 27 έως τις 30 Μαΐου στην Αντίγκουα και Μπαρμπούντα της Καραϊβικής. Τα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη (ΜΝΑΚ) περιλαμβάνουν 37 κράτη μέλη του ΟΗΕ, τα οποία κατανέμονται σε τρεις βασικές γεωγραφικές περιοχές: την Καραϊβική, τον Ειρηνικό και τον Ατλαντικό, τον Ινδικό Ωκεανό και τη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Στα 30 χρόνια που έχουνε μεσολαβήσει από τότε που η διεθνής κοινότητα αναγνώρισε την ευάλωτη θέση των εν λόγω κρατών σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ο κόσμος έχει αλλάξει δραστικά, αλλά η βιώσιμη ευημερία για τα νησιά αυτά εξακολουθεί να αποτελεί περισσότερο φιλοδοξία, παρά επίτευγμα. Τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη (ΜΝΑΚ) βρίσκονται στο στόχαστρο πολλαπλών κρίσεων, με την κλιματική αλλαγή και τη δυσλειτουργική οικονομία να είναι από τους πιο επαβαρυντικούς παράγοντες για την επιβίωση τους. Αρκεί να ειπωθε΄ί ότι περίπου το 75% των κοραλλιογενών υφάλων τους απειλείται από την κλιματική αλλαγή, ενώ, μόνο στην Καραϊβική, το κόστος προσαρμογής στις κλιματικές επιπτώσεις απορροφά σχεδόν το 10% της οικονομίας των χωρών της περιοχής.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν τις ευάλωτες αυτές περιοχ΄ες πάνω στη γη. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία στήριξης τους, προσφέροντας συνεργασίες που μπορούν να βοηθήσουν αυτά τα κράτη να ξεπεράσουν τα εμπόδια που θέτει το μικρό μέγεθος τους και η γεωγραφική τους αποστασιοποίηση.

Ως ναυτικό έθνος με βαθιά παράδοση ανά τους αιώνες, η Ελλάδα έχει πλέον καταστεί μια ισχυρή δύναμη της ναυτιλιακής βιομηχανίας και συχνά πρωτοπορεί παγκοσμίως στην εξεύρεση πρακτικών λύσεων αναφορικά με τις σύγχρονες περιβαλλοντικ΄ες προκλήσεις, ή την απομόνωση της νησιωτικής φύσης.

Ως εκ τούτου, χαιρετίζοντας τις εργασίες της 4ης Διεθνούς Διάσκεψης, η Ελλάδα επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της να βοηθήσει τα Μικρά Νησιωτικά Αναπτυσσόμενα Κράτη να ενισχύσουν τις κρατικές και παραγωγικές τους δυνατότητες, ενώ ταυτόχρονα, και από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσει να υποστηρίζει το πολύτιμο έργο των περιφερειακών οργανισμών, όπως για παράδειγμα η Κοινότητα της Καραϊβικής (CARICOM).