Κοινή Δήλωση για την Κυβερνοσφάλεια

Ιούν 20, 2024 | Νέα

Στις 20 Ιουνίου, η Ελληνική Δημοκρατία μαζί με 61 άλλα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Ένωση συμπαρατάχθηκαν με τη Δημοκρατία της Κορέας προκειμένου να προβούν σε Κοινή Δήλωση αναφορικά με το μείζον ζήτημα της χρήσης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. Η δήλωση έγινε στο πλαίσιο της συζήτησης σχετικά με τη Διεθνή Ειρήνη & Ασφάλεια, ενώ προηγήθηκε συνεδρίαση εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι 70 κρατών-μελών του ΟΗΕ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα, κ. António Guterres.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία για τις κακόβουλες δραστηριότητες στον κυβερνοχώρο που στοχεύουν σε υποδομές ζωτικής σημασίας, καθώς μπορούν να προκαλέσουν αλυσιδωτές επιπτώσεις, διαπερνώντας σύνορα και οριζόντιους τομείς, όπως η υγειονομική περίθαλψη, η ναυτιλία, η αεροπορία, το διάστημα, η ενέργεια και το χρηματοπιστωτικό σύστημα», αναφέρεται στη δήλωση.

Σε παρέμβαση της κατά τη διάρκεια της συζήτησης που προηγήθηκε της Δήλωσης, η ελληνική πλευρά τόνισε ότι ο κυβερνοχώρος μπορεί να είναι ένας νέος τομέας, αλλά υπόκειται σε εδραιωμένους κανόνες, πράγμα που σημαίνει ότι το Διεθνές Δίκαιο και ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών έχουν πεδίο εφαρμογής και σε αυτήν την περίπτωση, κυρίως δε όταν κακόβουλες κυβερνοεπιθέσεις επιχειρούν να υπονομεύσουν την ειρήνη και ασφάλεια. Η Ελλάδα υπογράμμισε επίσης το υψηλό επίπεδο συμμετοχής των γυναικών στις συνόδους των φόρουμ της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και ειδικότερα στην Ομάδα Εργασίας Ανοικτού Τύπου «Ασφάλεια των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών 2021-2025».