Κλιματική Αλλαγή και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Σεπ 26, 2023 | Νέα

Συζήτηση σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο της νεολαίας

Η Ελλάδα δηλώνει έτοιμη να προασπίσει τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να μετριαστεί η οικονομική, πολιτιστική και κοινωνική επίπτωση της κλιματικής αλλαγής επί του αγαθού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ως συμβαλλόμενο μέρος σε όλες τις μεγάλες διεθνείς περιβαλλοντικές συμβάσεις και πρωτόκολλα, η χώρα μας συμμετέχει ενεργά στις συνεχείς πολυμερείς προσπάθειες για την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος σε όλα τα επίπεδα, προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στα ΗΕ στη Γενεύη, δήλωσε την ικανοποίηση της για την επίτευξη ουσιαστικής συζήτησης σχετικά με το πως η νεολαία μπορεί να καταστεί ένας πολύτιμος συντελεστής αλλαγής, με ισχυρή φωνή, εντός ενός συστήματος λήψης αποφάσεων που μάχεται κατά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.