Κλίμα, περιβάλλον και ασφάλεια – Κρείττον το προλαμβάνειν

Ιούλ 8, 2024 | Νέα

Στις 8 Ιουλίου, η Ελλάδα συμμετείχε στη άτυπη συνεδρίαση τύπου «Arria» του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με θέμα την «Ενίσχυση της δράσης πρόληψης: Από τις περιβαλλοντικές προκλήσεις στις ευκαιρίες για ειρήνη».

Οι συνεδριάσεις τύπου «Arria» συγκαλούνται με πρωτοβουλία ενός ή περισσότερων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, προκειμένου να ακουστούν οι απόψεις ατόμων, οργανισμών ή ιδρυμάτων για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας, μέσα όμως σε ένα ευέλικτο διαδικαστικό πλαίσιο. Θεωρούνται δε ιδιαίτερα ενημερωτικές.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην περιβαλλοντική υποβάθμιση και στους κινδύνους για την ασφάλεια που απορρέουν από την κλιματική κρίση. Τονίστηκε ότι η προσέγγιση που ενώνει τους παράγοντες περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ασφάλεια είναι όχι μόνο βάσιμη αλλά και επιβεβλημένη.

Σε παρέμβαση της, η ελληνική πλευρά τόνισε την ανάγκη να επιταχυνθεί η απόκριση του ΟΗΕ στο φλέγον ζήτημα της υπονόμευσης της ασφάλειας από περιβαλλοντικούς κινδύνους με την υιοθέτηση συνεργειών και με ενίσχυση πολυμερών σχημάτων. Η Ελλάδα θα αναλάβει τη θητεία της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών κατά τη διετία 2025/26. Δύο από τις κύριες προτεραιότητές της -η θαλάσσια ασφάλεια και η αντιμετώπιση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής- μεταφέρουν το ισχυρό μήνυμα ότι η ασφάλεια δεν είναι μια αφηρημένη έννοια και ότι όσο περισσότερο την συνδέουμε με τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τόσο πιο γρήγορα θα επιτύχουμε απτά αποτελέσματα στη διατήρηση της ειρήνης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική αντιπροσωπεία υπογράμμισε ότι τον Απρίλιο, η Ελλάδα ανέλαβε τη φιλοξενία της 9ης Διεθνούς Διάσκεψης για την προστασία των ωκεανών “Our Ocean Conference“, μιας κορυφαίας διοργάνωσης με περισσότερους από 3.500 συμμετέχοντες από 130 χώρες και διεθνείς οργανισμούς, η οποία ολοκληρώθηκε αποσπώντας χρηματοδότηση για έργα προστασίας αξίας 11 δισ. δολαρίων.