Η «ευθύνη προστασίας» του ΟΗΕ- Είναι θέμα αρχής

Ιούλ 1, 2024 | Νέα

Την 1η Ιουλίου, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη απηύθυνε ομιλία στην Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με την αρχή της «Ευθύνης Προστασίας» των Ηνωμένων Εθνών. Η «R2P» (Responsibility to Protect), όπως αναφέρεται πιο συχνά, είναι μια αρχή που υιοθετήθηκε στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής του 2005, κατά την οποία οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έλαβαν μέτρα για τη θωράκιση των πληθυσμών από γενοκτονίες, εγκλήματα πολέμου, εθνοκαθάρσεις και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Σύμφωνα με το αξιακό πλαίσιο της αρχής, τα κράτη έχουν την ευθύνη να προστατεύουν τους πληθυσμούς τους, η διεθνής κοινότητα έχει την ευθύνη να βοηθά τα κράτη σε αυτές τις προσπάθειες και ακόμη να προστατεύει τον πληθυσμό σε περίπτωση που τα κράτη δεν το πράττουν.

Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει ότι η δράση στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να εξεταστεί μέσα από το πρίσμα της «Ατζέντας 2030», των στόχων της «Κοινής μας Ατζέντας» και της «Νέας Ατζέντας για την Ειρήνη». «Καθώς διαπραγματευόμαστε το Σύμφωνο για το Μέλλον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα παραδώσουμε ένα κείμενο προσανατολισμένο προς το μέλλον και προσανατολισμένο στη δράση», υπογράμμισε η ελληνική αποστολή.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει ζωτικό ρόλο να διαδραματίσει στην πρόληψη των φρικαλεοτήτων και η συνεργασία του με άλλα όργανα του ΟΗΕ θεωρείται εξίσου σημαντική. Η Ελλάδα θα αναλάβει τα καθήκοντά της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2025/26 και δεσμεύεται να κινητοποιήσει τη συλλογική δράση για τη διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας, με τρόπο ώστε να συμβάλει -στο μέτρο του δυνατού- στην πρόληψη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.