‘Γαλλοφωνία’- Ένας Διεθνής Οργανισμός που προάγει τις γαλλικές αρχές και αξίες

Νοέ 5, 2023 | Νέα

Η Ελλάδα συμμετέχει στην 44η Υπουργική Διάσκεψη Γαλλοφωνίας στο Καμερούν

Η 44Η Υπουργική Διάσκεψη των χωρών που συμμετέχουν στον θεσμό της ‘Γαλλοφωνίας΄ έλαβε χώρα στις 3-5 Νοεμβρίου 2023 στην πρωτεύουσα του Καμερούν, την Γιαουντέ και είχε ως κύρια θεματική τη: «Χρηστή Διακυβέρνηση: Εγγύηση πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής σταθερότητας για τους γαλλόφωνους πολίτες».

Στο πλαίσιο της Υπουργικής Διάσκεψης, η Ελλάδα παρουσίασε την υποψηφιότητα της για το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ (ΣΑΗΕ), τονίζοντας τη δυνητική της συμβολή στους στόχους που αναδείχθηκαν μέσα από την Υπουργική Διάσκεψη αναφορικά με ζήτημα της «χρηστής διακυβέρνησης». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τρόπους με τους οποίους το τρίπτυχο της ελληνικής υποψηφιότητας «Διάλογος, Διπλωματία, Δημοκρατία» μπορεί να οδηγήσει σε έναν αποτελεσματικό μηχανισμό οικοδόμησης θεσμών ή ακόμα και σε πρακτικές λύσεις όπως η χρηστή ψηφιακή διακυβέρνηση.

Τέλος, παραμένοντας σταθερή στην επιδίωξη της να αναδείξει την πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία ως όχημα ευημερίας, η Ελλάδα θα συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο εντός του Φόρουμ της Γαλλοφωνίας και των εργασιών αυτού. Ο θεσμός, γνωστός και ως ‘Francophonie’ περιλαμβάνει 54 κράτη ως πλήρη μέλη, 7 ως συνδεόμενα και 27 με το καθεστώς του Παρατηρητή. Η Ελλάδα συμμετέχει στη Γαλλοφωνία ως πλήρες μέλος από το 2006.