Διεθνής Ημέρα για την Πολυμέρεια & την Διπλωματία για την Ειρήνη

Απρ 24, 2024 | Νέα

Στις 24 Απριλίου τιμούμε τη Διεθνή Ημέρα Πολυμερούς Διπλωματίας για την Ειρήνη. Το μήνυμα που εκπέμπεται υπογραμμίζει την αξία της διεθνούς συνεργασίας για το κοινό καλό. Διαχρονικά, η πολυμερής συμμετοχή, η οποία βασίζεται στη συλλογική λήψη αποφάσεων, έχει επιτύχει απτά αποτελέσματα που έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική και ελπιδοφόρα πρόοδο. Στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών ειδικότερα, έχουν κατά καιρούς συναφθεί σημαντικές διεθνείς συμφωνίες με σπουδαίο αντίκρυσμα, ενώ πολλές από τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί σε πολυμερές επίπεδο, έχουν σώσει ζωές σε όλο τον κόσμο.

Την ημέρα αυτή, η Ελλάδα διατρανώνει την προσήλωση της στις αρχές της πολυμερούς συνεργασίας, την πίστη στην αξία μίας τάξης βασισμένης σε κανόνες και τη δέσμευση ότι οι κανόνες αυτοί θα γίνονται σεβαστοί μέσα από την τήρηση του διεθνούς δικαίου και τη χρήση του διαλόγου ως μέσο επίλυσης των διαφορών.