«Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Μέλλον» – Η Ελλάδα έχει λόγο

Δεκ 6, 2023 | Νέα

Στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2024, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών θα φιλοξενήσει τη «Διάσκεψη Για το Μέλλον», μία φερέλπιδα και πολλά υποσχόμενη συζήτηση γύρω από το μέλλον του οργανισμού και των τρόπων συνεργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζωτικών προκλήσεων.  

Η Διάσκεψη θα φέρει τον τίτλο «Πολυμερείς λύσεις για ένα καλύτερο αύριο» και έχει χαρακτηρισθεί ως «η ευκαιρία της γενιάς μας». Το αποτέλεσμα των διεργασιών της θα οδηγήσει στην υιοθέτηση ενός «Συμφώνου για το Μέλλον», το οποίο θα επαναβεβαιώνει τις ήδη υπάρχουσες δεσμεύσεις όπως οι 17 «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης» (Σ.Β.Α.), γνωστοί και ως «Ατζέντα 2030», ενώ ταυτόχρονα θα επενδύσει και σε ένα μοντέλο που θα αναζωογονήσει το σύστημα δημιουργίας παγκόσμιας συναίνεσης.

Ως εκ τούτου, κάθε κ.μ. του ΟΗΕ καλείται να γίνει συνδιαμορφωτής αυτού του νέο οράματος, αλλά και να καταθέσει προτάσεις για την επιτάχυνση της επίτευξης των ΣΒΑ. Η Ελλάδα έχει σταθεί αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια ήδη από την σύλληψη του οράματος, ενώ ευθύς εξ αρχής διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στην χάραξη των ΣΒΑ, μέσα από την συμμετοχή της στην διαμόρφωση της περίφημης «Κοινής Ατζέντας» που λειτούργησε ως πρόπλασμα και οδικός χάρτης για τους ΣΒΑ.

Τρεις μόλις μήνες μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τον Σεπτέμβριο του 2023 και υπό το φως της προώθησης της υποψηφιότητας της χώρας για το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τη διετία 2025/26, η Ελλάδα επανέρχεται στο θέμα καταθέτοντας τις απόψεις της στο πλαίσιο ειδικής συζήτησης που λαμβάνει χώρα εντός του Οργανισμού, αυτόν τον μήνα.

Ειδικότερα, στις 5 Δεκεμβρίου, η Ελλάδα συμμετείχε στη συζήτηση για τη «Διεθνή Ειρήνη και Ασφάλεια», ενώ στις 6 Δεκεμβρίου, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΗ στη Νέα Υόρκη, συμμετείχε στον διάλογο με θέμα την «Παγκόσμια Διακυβέρνηση». Ακόμα, συμμετέχοντας σε ειδική εκδήλωσε που έλαβε χώρα από την Υπηρεσία Συντονισμού Ανθρωπιστικών Θεμάτων του ΟΗΕ, η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία δεσμεύτηκε εξ ονόματος της χώρας να συμβάλει οικονομικά για το έτος 2024, στο Κεντρικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών των Ηνωμένων Εθνών.