79 χρόνια από την υπογραφή του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών

Ιούν 26, 2024 | Νέα

Στις 26 Ιουνίου 1945 υπογράφηκε ο Χάρτης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για την παγκόσμια ειρήνη και συνεργασία. Το κείμενο τέθηκε σε ισχύ λίγους μήνες αργότερα, στις 24 Οκτωβρίου, ημέρα ίδρυσης του Παγκόμιου Οργανισμού. Ο Χάρτης καλεί τα Ηνωμένα Έθνη να διατηρήσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, να προωθήσουν την κοινωνική πρόοδο και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, να ενισχύσουν το διεθνές δίκαιο και να προωθήσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι στόχοι είναι εξίσου επίκαιροι σήμερα όσο και πριν από 79 χρόνια.

Η Ελλάδα, ιδρυτικό μέλος του ΟΗΕ και εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το διάστημα 2025/26, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στις αρχές του Χάρτη για ειρήνη, ισότητα και κατίσχυση του διεθνούς δικαίου.

Διαβάστε εδώ το κείμενο της Διακήρυξης: Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών